187. Две твърди убеждения

Вярно, Бог не ми е дал
всичко,
но Той ми е дал
две твърди убеждения:
Той ме обича,
каквото и да правя;
аз ще се нуждая от Него,
какъвто и да стана.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German , Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 187
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.