Предисловие от автора

Подбрал съм 207 стихотворения измежду всичките 10 000 от моята поредица „Десет хиляди цветя-пламъци“, публикувана първоначално в 100 тома. Тук поетът в мен е душевно удовлетворен, читателят в мен е усмихнато удовлетворен, а критикът в мен е изненадващо удовлетворен.

Мой Възлюбени Всевишни, какво повече мога да Ти кажа, и какво повече очакваш Ти от мен?

„Бъди спокоен, сине Мой – поет, читател и критик. Часът, Моят Час, скоро ще удари.“

— Шри Чинмой

Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: German , Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ffp 1e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.