204. Направи своя избор!

Направи своя избор!
Или позволи на Бог
да се настани в главата ти,
или отиди и седни
в Божиите Опрощаващи Нозе.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 204
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.