133. Безусловният живот

В началото
безусловният живот
е полесражение.
Но накрая
безусловният живот
се превръща в игрище.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 210
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.