35. Подходящо място

Подходящо място за начало:
душевното гнездо на душата ми.

Подходящо място за продължение:
психическото ядро на сърцето ми.

Подходящо място за преобразяване:
интелектуалната фабрика на ума ми.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.