61. Не губи време

Не губи време.
Времето е скъпоценно.
Не експлоатирай Бог.
Бог е милостив.
Не общувай с невежеството.
Невежеството е свирепо.
Не си играй със съмнението.
Съмнението е болезнено.
Не подхранвай несигурността.
Несигурността е заразна.
Не подслонявай нечистотата.
Нечистотата е опасна.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 61
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.