72. Небето знае как да освободи

Тъмнината знае как да се сгъсти.
Светлината знае как да засияе.
Земята знае как да обвърже
божественото в човека.
Небето знае как да освободи
човека от животното.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 72
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.