77. ПОстоянният гост на моето сърце

Постоянният гост на моето сърце:
Бог Множеството.
Постоянният домакин на моя живот:
Бог Единственият.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 77
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.