79. Две линии за връзка с Небесата

Линията на душевната медитация за връзка с Небесата
никога не е заета,
защото
малцина търсещи са способни
да се възползват от тази линия.

Линията на необузданото недоволство за връзка с Небесата
е винаги заета,
защото
всеки е способен
да се възползва от тази линия.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 79
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.