49.

Неговият ум живее
в тайната
пещера на скръбта.
Неговото сърце живее
в свещения
Дом на тъгата.
Преводи на тази страница: Slovak
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fgs 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.