114.

Лодката на моите мечти потегля, когато Вътрешният ми Водач погледне към мен и ми се усмихне.
Аз стигам до брега на моята Реалност, когато Вътрешният ми Водач плаче за мен, единствено за мен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 114
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.