122.

Телесното в мен се предава на Бог, виталът в мен се предава на Бог, умът в мен се предава на Бог. Но психичното в мен, сърцето в мен няма защо да се предават на Бог, защото те вече са го сторили. Душата в мен не трябва да се предава на Бог, защото тя вече се е предала не само на Бог, но и на своята собствена Реалност. А каква е нейната собствена Реалност? Нейната Реалност е постоянният сбъдващ се избор на Божия вечен Глас.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 122
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.