128.

Това, което аз наричам търпение, Бог нарича Своя собствена трансцендентална Мъдрост-Светлина, действаща във и чрез мен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 128
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.