13.

Моята медитация кани Бог – върховния Гост.
Моята любов служи и дава храна на Бог – вечния Възлюбен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.