138.

Когато живея в телесното съзнание, аз трябва да ценя отлитащото време.
Когато живея в съзнанието на душата, трябва да ценя Вечното Време.
Отлитащото време ме кара да осъзная какво ми липсва и какво ще спечеля.
Вечното Време ме кара да осъзная какво трябва да дам на Божието творение - Неговия всеобщ Живот.
То също така ме кара да осъзная, че Бог трансценденталното Прозрение и Бог всеобщата Реалност са свързани за мен с моста на себеотдаването ми.
Моята връзка се гради върху себеотдаването ми.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 138
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.