140.

Сладко е послушанието.
По-сладка е любовта.
Най-сладка е посветеността.
Когато плача, ставам сладък.
Когато се опитвам, ставам по-сладък.
Когато се предам, аз ставам най-сладък
в космичното Видение на Всевишния.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 140
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.