148.

Да разчиташ на себе си, уповавайки се на Бог, е правилният начин да видиш Божия Лик и да станеш Божието Сърце.
Това е единственият начин.
А да разчиташ на себе си, без да се уповаваш на Бог, е грешният начин.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 148
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.