154.

Редовността може да ме отведе до Вратите на Бог, а точността може и не само ще ме въведе в стаята на Бог, но и ще ми помогне да седна в самите Нозе на Господа Всевишен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 154
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.