156.

Истината и Бог са вечно едно.
Макар Бог и Истината да са вечно едно, ние чувстваме необходимост от върховната Истина само когато сърцето ни е пробудено. Но необходимост от Бог чувстваме независимо какъв живот водим – животински, човешки или божествен.
Дори и в животинското съществуване ние се нуждаем от Бог, за да унищожаваме.
В човешкия живот се нуждаем от Бог, за да показваме силата на нашето господство.
В божествения живот се нуждаем от Бог, за да предлагаме светлината на нашето всемирно единство.
Макар Истината и Бог да са вечно едно, ние се опитваме да използваме Бог постоянно, без значение в какво ниво на съзнание се намираме. Но Истината призоваваме само когато сърцето ни е пробудено за Светлината.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 156
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.