18.

На моя духовен Учител ще поднеса благодарност.
За моя духовен Учител ще се превърна в благодарност.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.