35.

Състраданието ми е нужно във всеки момент от моя живот, за да стана това, което не съм: светлина на Предаността.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.