39.

Ако имаш състрадание, то тогава почувствай, че това е Божието най-ценно богатство, което Той ти е дал, за да го употребиш в Негова полза.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.