41.

Моята утринна усмивка привързва Бог.
   
Моята следобедна усмивка предявява право над Бог.

Моята вечерна усмивка проявява Бог.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.