51.

В сърцето си имам нужда само от едно нещо: увереност.

В душата си имам нужда само от едно нещо: обещание.

В живота си имам нужда само от едно нещо: предаване.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.