56.

Даващият в мен и получаващият в мен са неразделни.

Даващият дарява и става това, което иска да бъде.

Получаващият приема и става това, което и собственото му въображение не успява дори да си представи.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.