69.

Написаният от човека закон се опитва да усъвършенства живота ни.

Създаденият от Бог закон е външен израз на нашето вътрешно съвършенство.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 69
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.