72.

Законът на човешкото общество не ме вдъхновява да стана добър.

Законът на Божествеността не само ме вдъхновява да стана добър, но и се стреми вътре в мен, за да ме накара да стана по-добър и най-добър.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 72
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.