76.

Не от тъмнината ще преминем към Светлината, а от Светлината ще продължим към повече Светлина, към изобилна Светлина, към безкрайна Светлина.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 76
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.