98.

Егото в мен помага на човечеството. Душата в мен служи на човечеството. Човечеството храни Бог в мен, когато съзнавам, че всеки наоколо не е никой друг освен Самия Бог.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 98
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.