Въпрос: Кои са нещата, които засенчват вътрешната ни красота?

Шри Чинмой: Има три принципни неща, които засенчват вътрешната ни красота: липсата на яснота в ума, липсата на чистота във витала и липсата на искреност в тялото. Ако телесното съзнание е искрено, виталът е чист, а умът бистър, тогава незабавно получаваме вътрешна красота. Когато тези божествени качества липсват, виждаме грозота в себе си.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.