30.

Аз не говоря на Бог,
когато моят ум Му е ядосан.
Бог не ми говори,
когато сърцето ми не копнее за Него.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gce 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.