70.

Нека всяка красива молитва
на моя ум
прибавя благоуханната наслада на душата ми
към птицата на мира
в сърцето ми.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gce 70
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.