8.

Бог Сърцето
ми казва:
„Бъди бдителен,
молитвен и душевен.
Ти можеш да избегнеш
опасността пред теб“.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ geh 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.