35.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Ти си Силата
без ограничения.
Божия Доброта,
Ти си Блаженството
без разочарования.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gg 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.