53.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
аз идвам при Теб
с пламъците на стремежа
в сърцето ми.
Божия Доброта,
аз идвам при Теб
с цветята на посветеността
на моя живот.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gg 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.