56.

Божие ВЕЛИЧИЕ,
Твоите преки потомци –
Шри Кришна, Буда, Христос
и други –
са произлезли от Теб.
Божия Доброта,
тези върховно избрани
Твои деца
живеят в Теб.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gg 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.