12 април

Кой притежава света?

Човешкото изкушение притежава днешния неосветен свят.

Божието Освобождение ще притежава утрешния огрян от слънцето свят.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 103
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.