27 април

Умът мисли твърде много и потъва твърде бързо.

Сърцето чувства Божието Присъствие отвътре и разкрива Божието Присъствие отвън.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 118
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.