30 април

Казваш, че медитацията ти е суха.
Знаеш ли защо? Защото не позволяваш на сърцето си да плаче по начина, по който то иска да плаче за Бог.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 121
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.