5 май

Продължавай нататък. Не се предавай.

Вгледай се дълбоко навътре. Бог вече е там.

Вгледай се далеч отвъд. Ти си в Целта си.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 126
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.