15 май

Бог се гордее с теб не защото си направил всичко за Него, а защото във вътрешния свят ти си напълно послушен, а във външния свят си напълно уверен.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 136
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.