14 януари

Търсещият Бог иска посвещение и освобождение.

Обичащият Бог иска насладата на неразделното единство с Бог, неговия Възлюбен.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.