19 май

Вярно, човешкото съмнение е опасно.
Въпреки това не трябва да се притесняваме, защото божествената ни Вяра е много смела.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 140
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.