18 юни

Божието Лице е очарователно, когато съм душевен.

Божият Живот е смислен, когато съм внимателен.

Божието Обещание е плодоносно, когато съм радостен.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 170
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.