24 юни

Ако е вярно, че се страхуваме от Бог, тогава трябва да сме достатъчно искрени да признаем, че се страхуваме още повече от онези, които изобщо не се страхуват от Бог.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 176
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.