13 юли

Когато денят изгрее, Бог моли духовния Учител да бъде мил с духовните си деца.

Когато вечерта настъпи, Бог моли духовния Учител да бъде строг с духовните си деца.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 195
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.