15 юли

Това, което човекът нарича състрадание, Бог нарича пагубно привързване.

Това, което Бог нарича Състрадание, човек нарича ненужно разточителство.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 197
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.