2 август

Съмнението не знае как да вярва.

Страхът не знае как да постига.

Нечистотата не знае как да получава.

Истината не знае как да мами.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 215
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.