5 август

Мъдростта на Учителя започва, когато той почувства, че все-ки ученик е не само негово собствено творение, но и негова собствена реализация.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 218
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.