22 януари

Песента на човешкия живот е несигурност и слаба възможност.

Песента на божествения живот е непрестанно вътрешно напътствие и постоянна външна сигурност.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.